Το ηλεκτρονικό κατάστημα kadianakis.gr είναι μια ιστοσελίδα στο internet λιανικών πωλήσεων και πληροφοριών των προϊόντων της εταιρίας Καδιανάκης Α.Ε.
Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε για να παρέχει μια κατάλληλη, προσωπική πληροφόρηση στους καταναλωτές για να αγοράσουν τα προϊόντα, καθώς και να ενημερωθούν σχετικά με την εταιρία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα kadianakis.gr  προσφέρει μια εύκολη και κατάλληλη μέθοδο ανεύρεσης on-line για τα προϊόντα της εταιρίας Καδιανάκης Α.Ε. μαζί με πλούσιες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία.
Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία καλέστε μας στο τηλ. 28920 23760 ή στείλτε μας e-mail στο info@kadianakis.gr.

Το kadianakis.gr  θέλοντας κάθε επισκέπτης στην ιστοσελίδα ("εσείς") να έχει μια ασφαλή, ευχάριστη επίσκεψη, έχουμε καθιερώσει τους ακόλουθους όρους και τις διατάξεις έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να ξέρουμε τι περιμένουμε ο ένας από τον άλλον. Με τη χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε να δεσμευθείτε με τους ακόλουθους όρους. Παρακαλώ διαβάστε τους προσεκτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας μας επιβεβαιώνει την αποδοχή εκ μέρους σας αυτών των όρων και διατάξεων. Η καταχώρηση μιας παραγγελίας αποδεικνύει επίσης την αποδοχή σας αυτών των όρων και διατάξεων.

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ρητώς συμφωνείτε ότι η χρήση της ιστοσελίδας είναι με δική σας ευθύνη .Το kadianakis.gr δεν εγγυάται  οτι η ιστοσελίδα θα είναι σε συνεχή λειτουργία ή χωρίς τυχόν λάθη. Επιπλέον το kadianakis.gr ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από την χρήση της ιστοσελίδας ή την χρήση των πληροφοριών ή του περιεχομένου που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Περαιτέρω το kadianakis.gr αποκηρύσσει ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που βρίσκονται στις διασυνδεόμενες ιστοσελίδες τρίτων. Επίσης το φωτογραφικό υλικό των προιοντων ενδεχεται να διαφοροποιείτε απο την πραγματικότητα.

Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε αρμόδιοι για την ακρίβεια ,τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα ή την ευπρέπεια του υλικού που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες τρίτων και με το παρόν κείμενο οριστικά παραμερίζεται οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας όσον  αφορά τέτοιες ιστοσελίδες σε καμία περίπτωση εμείς ή οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία ,παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας  δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ειδικές ή μακροπρόθεσμες ζημίες ή για την απώλεια κερδών, στοιχείων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί της δυνατότητας τέτοιων ζημιών) που προκύπτει από:

(1) Την χρήση ή την ανικανότητα  να χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα.
(2) Το κόστος της προμήθειας των αγαθών και των υπηρεσιών υποκατάστατων ως αποτέλεσμα οποιονδήποτε στοιχείων ,πληροφοριών ή μηνυμάτων που λαμβάνονται ή των συναλλαγών που εισάγονται μέσω ή από την ιστοσελίδα.
(3) Αναρμόδια πρόσβαση η αλλαγή των πληροφοριών ,των μεταδόσεων ή των στοιχείων εγγραφής σας.
(3) Δηλώσεις οποιουδήποτε τρίτου στην ιστοσελίδα.
(4) Αμελείς ή σκόπιμες πράξεις του kadianakis.gr και των αντιπροσώπων του ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το kadianakis.gr ακέραιο από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των λογικών νομικών αμοιβών, που γίνονται από οποιονδήποτε από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτει από το περιεχόμενο που υποβάλλετε, πληροφορίες που διαβιβάζετε μέσω της ιστοσελίδας, της χρήσης σας της ιστοσελίδας της σύνδεσής σας στην ιστοσελίδα, της παραβίασής σας των όρων χρήσης ή της παραβίασης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτου.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ


Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση σας της ιστοσελίδας, συμφωνείτε:
α) Να παρέχετε τις αληθινές, εξακριβωμένες, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες του λογαριασμού σας όπως προτρέπεται από την αίτηση εγγραφής (οι "πληροφορίες εγγραφής") και
β) Να διατηρήσετε και να ενημερώσετε αμέσως τις πληροφορίες εγγραφής του λογαριασμού σας σε περίπτωση αλλαγών για να κρατήσετε αληθινό, ακριβές, τρέχον και πλήρες το λογαριασμό σας.
Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, μπορούμε να αναστείλουμε ή να μη ολοκληρώσουμε την εγγραφή σας και να αρνηθούμε οποιανδήποτε τωρινή και μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας.
Είστε αρμόδιοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και της εγγραφής σας και είστε πλήρως αρμόδιοι για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται κάτω από τον κωδικό πρόσβασης και την εγγραφή σας.
Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας. Το kadianakis.gr θεωρεί αυτές τις πληροφορίες εγγραφής ιδιωτικές.
Οι πληροφορίες κρατούνται σε έναν ασφαλή κεντρικό υπολογιστή για να τις προστατεύσουν από τα εξωτερικά συμβαλλόμενα μέρη. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες μόνο για τους περιορισμένους λόγους της επεξεργασίας της παραγγελίας σας, για στατιστικούς λόγους για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας σε σας, για να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα μας, και για να σας ειδοποιήσουμε για τα προϊόντα ή τις ειδικές προσφορές που μπορούν να είναι ενδιαφέροντα σε σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Η παραλαβή σας μιας ηλεκτρονικής ή άλλης μορφής επιβεβαίωσης της παραγγελίας δεν δηλώνει την αποδοχή της παραγγελίας σας, ούτε αποτελεί την επιβεβαίωση της προσφοράς μας να πουλήσουμε.
Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή μετά από την παραλαβή της παραγγελίας σας να δεχτεί ή να μειώσει την παραγγελία σας για οποιοδήποτε λόγο.
Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή μετά από την παραλαβή της παραγγελίας σας, χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση σε σας, να παρέχει λιγότερο από την ποσότητα που παραγγείλατε οποιουδήποτε είδους. Μπορούμε να αξιώσουμε πρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν δεχτούμε οποιαδήποτε παραγγελία.
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


1.Σε Περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν π.χ στην λειτουργία το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος.
2.Σε Περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος μπορείτε να το επιστρέψετε για επισκευή ή αντικατάσταση , αφού πρώτα υπάρξει συνεννόηση με τον Υπεύθυνο τεχνικού τμήματος του kadianakis.gr.
3.Σε Περίπτωση επιστροφής του προϊόντος που δεν έχει ελάττωμα αλλά ο πελάτης θέλει να το επιστρέψει, πρώτα θα πρέπει να επικοινωνήσει με το kadianakis.gr την ίδια ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με βασική προϋπόθεση να μην έχει αποσφραγιστεί το προϊόν .
 
Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής είναι οι 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής .
Επιπλέον για όλες τις περιπτώσεις το προϊόν θα βρίσκεται στην εργοστασιακή του κατάσταση, χωρίς φθορές και η συσκευασία του να περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα και όλα τα έγγραφα που το συνοδεύουν από το εργοστάσιο κατασκευής του. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η επιστροφή.
 
Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς του για τους πελάτες λιανικής και για τους πελάτες που αγόρασαν με τιμολόγιο απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται με δελτίο αποστoλής.
Αν η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος είναι σε άριστη κατάσταση αλλά ο πελάτης δεν έχει τα παραπάνω έγγραφα δεν είναι δυνατή η επιστροφή του.
 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει το πελάτη.
Αν δεν πραγματοποιηθεί η επιστροφή στις παραπάνω ημερομηνίες η επιστροφή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή.
Οι Αλλαγές-Επιστροφές για τα προϊόντα που έχουν συμφωνηθεί για την αλλαγή τους θα γίνεται με προϊόντα ίσης αξίας.
Σε καμία περίπτωση το kadianakis.gr δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης στους πελάτες  για φθορές που μπορεί να προήλθαν απο την χρήση των προϊόντων που παρέλαβαν.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 28920 23760 είτε μέσω e-mail στο  info@kadianakis.gr.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ


Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε για οποιουσδήποτε εμπορικούς λόγους, οποιαδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας, τη χρήση της ιστοσελίδας, ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα με οποιαδήποτε μέσα εκτός μέσω της διεπαφής που παρέχεται από μας για τη χρήση στην πρόσβαση της ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ


Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος kadianakis.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του kadianakis.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.


ΛΗΞΗ


Αυτοί οι όροι είναι δεσμευτικοί ακόμα κι αν αυτή η συμφωνία καταγγελθεί από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Δεσμευόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να αρνηθούμε, βάσει της διακριτικής ευκαιρίας μας, την πρόσβασή σας σε όλες ή οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε λήξη της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μπορεί να επηρεαστεί χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση, και να αναγνωρίζετε ότι μπορούμε αμέσως να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε την εγγραφή σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία κάτω από την εγγραφή σας και να φράξουμε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοια αρχεία ή την ιστοσελίδα. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε εκτεθειμένοι σε σας ή οποιοδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε λήξη της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Αυτοί οι όροι χρήσης αποτελούν την ολόκληρη συμφωνία μεταξύ του kadianakis.gr και εσάς και προσδιορίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας.
Μπορείτε επίσης να υπόκεισθε στους πρόσθετους όρους και τις διατάξεις που μπορούν να ισχύσουν όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τρίτων ή το λογισμικό τρίτων.
Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιαδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των όρων της χρήσης δεν θα αποτελέσει μια παραίτηση τέτοιας δικαιώματος ή παροχής.
Στην περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των όρων της χρήσης κριθεί από ένα αρμόδιο δικαστήριο οτι είναι άκυρη, τα συμβαλλόμενα μέρη εντούτοις συμφωνούν ότι το δικαστήριο πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των συμβαλλόμενων μερών όπως απεικονίζονται στην παροχή, και οι άλλες διατάξεις των όρων της χρήσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ.