Χορτοκοπτικά: Συντήρηση-Καθαρισμός
Χορτοκοπτικά: Συντήρηση-Καθαρισμός

Η συντήρηση και ο καθαρισμός των Χορτοκοπτικών κρίνεται αναγκαία όχι μόνο για την σωστή λειτουργία και την διάρκεια ζωής του μηχανήματος, αλλά και για την ασφάλεια του χειριστή. Ο σωστός προγραμματισμός τήρησης εργασιών συντήρησης προλαμβάνει τις φθορές και τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν κατά την χρήση.

Σε γενικές γραμμές ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών αποτελεί το παρακάτω: 


ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οπτικός έλεγχος μηχανήματος (κατάσταση, στεγανότητα), έλεγχος λειτουργίας, έλεγχος  ρελαντί (το κοπτικό εξάρτημα δεν περιστρέφεται σε αυτήν την κατάσταση)  


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γενικός καθαρισμός του μηχανήματος. Οπτικός έλεγχος καθαρισμού ή καθάρισμα στομίου αναρρόφησης αέρα ψύξης. 


ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Αλλαγή φίλτρου αναρρόφησης στο ρεζερβουάρ.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Καθάρισμα φίλτρου αέρα, έλεγχος φίλτρου αναρρόφησης, καθάρισμα ρεζερβουάρ καυσίμου, ρύθμιση απόστασης ακίδων μπουζί.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

 Αλλαγή φίλτρου αέρα, αλλαγή φίλτρου αναρρόφησης ρεζερβουάρ, καθαρισμός ή αλλαγή σήτας συγκράτησης σπινθήρων.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Καθαρισμός φίλτρου αέρα και φίλτρου αναρρόφησης καυσίμου, ρύθμιση ρελαντί καρμπιρατέρ, καθαρισμός στομίου εισαγωγής αέρα, καθαρισμός ή αλλαγή σήτας συγκράτησης σπινθήρων, σφίξιμο βιδών κ παξιμαδιών.

 

Προσοχή!! στα δοχεία αποθήκευσης καυσίμων, το πλαστικό τους πρέπει να είναι πιστοποιημένο για καύσιμα. Επίσης η χρήση λιπαντικών που τηρούν προδιαγραφές χρήσης είναι αναγκαία.

Τα παραπάνω ισχύουν σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες (πολύ σκόνη  κλπ) τα χρονικά διαστήματα πρέπει να συντομεύονται.

 

Πηγή :  Stihl, Καδιανάκης ΑΕ